Tại Falls Church, tìm mua bánh mì kẹp thịt thật dễ dàng. Vào những ngày cuối tuần, trung tâm Eden, đông kịt người xếp hàng mua bánh mì Sài Gòn

Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Twitter
Trang [1]